RITSIKE PALO

Ritsike palo männimets asub Kanepis, Jõksi järve ääres, jalutuskäigu kaugusel Kanepi alevikust. Tegu on 140 aastase männimetsaga, milliseid jääb praegusel ajal järjest vähemaks. Kohalikud inimesed käivad seal jalutamas, tervisejooksu tegemas, telkimas, lasteaia- ja koolilapsed loodusega tutvumas. Juba kolhooside ajast on seda metsa hooldatud ja kujundatud püsimetsana ning ka toona käisid turistid Lätist-Leedust seal telkimas.

2022. aasta kevadel korraldas RMK kaasamiskoosoleku, kus anti kohalikele ülevaade RMK tegevusplaanidest Ritsike palo metsas. Hoolimata sellest, et infot koosoleku korraldamise kohta oli napilt, oli kohal märkimisväärne hulk Kanepi elanikke. RMK plaan oli raiete teostamine häilraiena. Kohapeal toimunud hääletusel oli suur enamus inimesi selle poolt, et Ritsike palo metsa majandataks püsimetsana. See ei olnud RMK esindajale Tiit Timbergile kuidagi vastuvõetav.

Ka sellele järgnenud ettepanekute voorudes ei võtnud RMK kohaliku rahva soovi kuulda.

Seejärel otsisid kohalikud aktivistid abi kohtult. Praeguseni (2023 jaanuar) on kohtuasi käimas ja kohtuotsuseni on raied metsas keelatud. Tänu heade inimeste annetustele on advokaadi kulud siiani suudetud ära maksta. See on väga kulukas viis kohalikele elanikele oma soovide eest seista.

Suve hakul korraldas MTÜ Kanepi Looduse Kaitseks allkirjade kogumise Ritsike palo metsa kohaliku omavalitsuse kaitse alla võtmiseks. Nii veebis kui paberil sai kokku peaaegu 400 toetusallkirja. Kohaliku rahva soov esitati koos allkirjadega Kanepi vallale. Kanepi valla üldplaneeringus on valla väärtusteks toodud esimesena ilus loodus ja mitmed järved, matkarajad, ujumiskohad, puhas õhk jne. Kanepi Vallavalitsus alustas menetlust sellega, et võttis vastu otsuse korraldada ekspertiis Ritsike palo metsa kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta.

Kokkuvõttes tunnevad sealsed elanikud, et kogukonna soov koos allkirjadega ei maksa midagi, valla jaoks on peamine eksperdi otsus. Ekspertiisi otsus ei tule ilmselt enne kevadet-suve, selle aja peale on tõenäoliselt kohus oma otsuse teinud ja kui see ei tule positiivne, siis kohtu kaitset metsal enam ei ole. Nii võibki juhtuda, et enne kui Kanepi vald jõuab Ritsike palo metsa oma kaitse alla võtta, on RMK masinad juba metsas oma töö teinud.

Et säästa kohalikke kogukondi ja omavalitsusi pidevast vaidlusest RMK-ga, tuleb KAH-metsadele kehtestada seadusega eraldi majandamisrežiim – majandada neid alasid püsimetsadena. Seda, mille esmalt sõnastasid 28 KAH ala esindajad 2021 aprillis, nõuab kevadel Riigikogusse arutelule liikunud rahvaalgatus kodumetsade kaitseks ning toetab laiem avalikkus. Värske Turu-uuringute AS-i uuring näitab, et riigile kuuluva tulundusmetsa majandamist püsimetsana pooldab 77 % elanikkonnast.

Kohalikele on Jõksi järve äärne Ritsike palo armastatud puhkemets, kus tehakse ka lasteaia- ja koolilastele loodusõppepäevi. Foto: Tiit Põder
Kohalikele on Jõksi järve äärne Ritsike palo armastatud puhkemets, kus tehakse ka lasteaia- ja koolilastele loodusõppepäevi. Foto: Tiit Põder